Maklumat Perundangan

Perjanjian pelanggan yang disertakan mengandungi syarat dan terma jika ingin membuka akaun di Exness. Pendaftaran akaun di anggap sebagai penerimaan dan persetujuan terhadap perjanjian tersebut. Tiada salinan perlu ditandatangani.

Perjanjian Pelanggan

Dokumen ini menyatakan tentang subjek-subjek yang berkaitan dengan hak, kewajipan, prosedur bagi menyelesaikan pertikaian, tempoh perjanjian dan prosedur penamatan.

Terma Umum Perniagaan

Dokumen ini mengandungi syarat-syarat dan prosedur semasa menjalankan dagangan atau pun semasa bukan menjalankan dagangan.

Perjanjian Rakan Kongsi

Dokumen perjajian ini menyatakan terma dan prosedur hubungan antara broker dan Exness Limited.

Pendaftaran dalam FDR and FSPR

Exness Limited adalah berdaftar dengan New Zealand's Financial Service Provider Register sebagai penyedia perkhidmatan kewangan (No. FSP181164) dan juga merupakan ahli kepada Financial Dispute Resolution Service.

sijil syarikat exness


Perlesenan dari CySEC

Exness (Cy) Ltd adalah di kawal selia oleh CySEC iaitu badan yang bertanggungjawab memantau syarikat-syarikat pelaburan di Cyprus (no. lesen 178/12). CySEC memastikan Exness supaya mematuhi perundangan dan piawaian Republik Cyprus dan Kesatuan Eropah.