Leverage

Leverage Exness Malaysia

Exness menawarkan leverage sehingga 1:2000. Nilai leverage adalah bergantung dengan jenis akaun dan jumlah dana di dalam akaun tersebut. Di akaun Forex Mini dan Forex Classic, order dilaksanakann menggunakan teknologi Instant Execution. Manakala di akaun Forex ECN pula, teknologi Market Execution digunakan untuk memastikan pelanggan dapat mengakses ke pasaran interbank.


Equity (USD) Maximum leverage
Forex Mini account Forex Classic account Forex ECN account
0 - 999 1:2 000 1:400 1:200
1,000 - 4,999 1:1,000
5,000 - 9,999 1:600
10,000 - 29,999 1:400
30,000 - 149,999 1:200 1:200
150,000 - 199,999 1:100 1:100
200,000 or more 1:100 1:100 1:100

Maximum leverage akan bertukar ke 1:200 5 jam sebelum pasaran tutup. Leverage akan kembali ke setting asal pelanggan dalam 3 jam selepas pasaran dibuka. Peraturan ini juga digunakan semasa cuti. Maximum leverage 1:2000 hanya untuk akaun Forex Cent dan Mini sahaja.