Terma dan Syarat Deposit/Pengeluaran

deposit withdrawal exness, syarat deposit withdrawal exness, exness malaysia

  • Terma "Instant" yang digunakan oleh Exness adalah merujuk kepada transaksi dibuat dalam masa beberapa saat tanpa perlu diproses secara manual oleh Jabatan Kewangan kami.
  • Dana hanya boleh dikeluarkan pemilik akaun untuk memastikan keselamatan dan membanteras aktiviti penggubahan wang haram.
  • Exness tidak menerima sebarang transaksi dari pihak ketiga.
  • Deposit dan pengeluaran boleh dibuat 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Deposit dan pengeluaran diproses dalam masa 24 jam.

  • Jika ada perbezaan antara maklumat dalam jadual dan maklumat dalam Personal Area , maklumat dalam Personal Area dianggap sebagai betul.
  • Exness tidak bertanggungjawab di atas kelewatan proses deposit atau withdrawal yang berpunca dari sistem bayaran yang digunakan.
  • Dana boleh dipindahkan serta-merta antara akaun dari jenis yang sama . Pidahan dalaman adalah terkecuali untuk akaun yang menggunakan kad kredit untuk deposit.
  • Jika pelanggan menggunakan pelbagai jenis sistem bayaran atau pelbagai wallet dalam sistem bayaran yang sama, dana mestilah dikeluarkan hanya dari akaun/wallet tersebut.
  • Exness berhak untuk menukar tempoh proses deposit dan withdrawal tanpa sebarang notis.
  • Syarikat boleh menghadkan sistem pembayaran yang ada untuk pelanggan dari negara-negara tertentu.